Xem thêm
Nội dung
Hỏi đáp - đánh giá

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 29 - Minano Nihongo

Thứ Sáu, ngày 07/01/2022 02:28 Chiều

第29課

Tự động từ

Ý nghĩa: Diễn tả trạng thái của một vật hay một hiện tượng

Cách dùng: Tự đông từ sử dụng để diễn tả nguyên vẹn một trạng thái nào đó hiện ra trước mắt mình. Ví dụ như “chiếc máy tính bị hỏng” . Việc hỏng đã diễn ra trong quá khứ và kết quả đó vẫn được lưu lại cho đến hiện tại.

1.まどがあいていますね。

Cửa sổ đang mở nhỉ

2.このとけい、こわれていますね。

Cái đồng hồ này đang bị hỏng

3.うちへかえった、だれもいないが、テレビがついていた。

Khi tôi về nhà thì thấy không có ai ở nhà nhưng mà tivi lại bật

4.あ、ふくがよごれてるよ。

Ơ、áo cậu bị bẩn kìa

5.かばんが やぶれています

Cái cặp bị rách

Chú ý: Khi miêu tả một trạng thái trong quá khứ thì ta sử dụng Vていました

1.けさ、みちがこんでいました

Sáng nay đường đông

 

NはVています

Ý nghĩa:

Cách dùng: Khi muốn đưa một danh từ lên làm chủ đề của câu thì chúng ta sử dụng trợ từ は

1.まどはあいていますね。

Cửa sổ thì đang mở

2.このとけいはこわれていますね。

Cái đồng hồ này thì bị hỏng

3.かばんがはやぶれています

Cái cặp thì đang bị rách

 

Vてしまいます

Ý nghĩa 1: Sẽ làm xong...

Cách dùng: Diễn tả mọt việc gì đó đang làm và định sẽ làm cho xong

1.あしたまでにレポートを書いてしまします。

2. A:ご飯を食べに行きませんか

   B:すみません、これをコピーしてしましますから

 

Ý nghĩa 2: Làm xong (hoàn toàn) V

Cách dùng:Diễn tả một việc gì đó cuối cùng cũng đã thực hiện, hoàn toàn xong

1.なつやすみのしゅくだいは1しゅうかんでぜんぶしてしまいました。

Bài tập kì nghỉ hè tôi đã làm xong trong vòng một tuần

2.きのう、ともだちにかりたまんがをぜんぶよんでしまった。

Hôm qua tôi đã đọc xong quyển truyện tranh mà đã mượn từ bạn

3.あねにもらったケーキをたべてしまいました

Tôi đã ăn hết cái bánh ngọt mà nhận được từ chị gái

4.かんじをぜんぶおぼえてしまいました。

Tôi đã nhớ hết Kanji

 

Ý nghĩa 3: Thể hiện sự tiếc nuối

Cách dùng:Diễn tả sự bối rối, tiếc nuối của người nói về một việc gì đó đã xảy ra

1.みちをまちがえてしまった。

Tôi bị nhầm đường mất rồi

2.ともだちに借りたカメラをこわしてしまった。

Tôi đã lỡ làm hỏng máy ảnh mượn từ bạn

3.やくそくの時間におくれてしまいました。

Tôi lỡ đến muộn giờ cuộc hẹn

4.さいふをうちにわすれてしまいました。

Tôi quên ví ở nhà mất rồi

Bài viết liên quan
Chi tiết!
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 50 - Minano Nihongo

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 50 - Minano Nihongo

Thứ Sáu, ngày 07/01/2022 02:21 Chiều
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 50 - Minano Nihongo
Chi tiết
Chi tiết!
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 49 - Minano Nihongo

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 49 - Minano Nihongo

Thứ Sáu, ngày 07/01/2022 02:21 Chiều
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 49 - Minano Nihongo
Chi tiết
Chi tiết!
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 48 - Minano Nihongo

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 48 - Minano Nihongo

Thứ Sáu, ngày 07/01/2022 02:22 Chiều
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 48 - Minano Nihongo
Chi tiết
Chi tiết!
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 47 - Minano Nihongo

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 47 - Minano Nihongo

Thứ Sáu, ngày 07/01/2022 02:22 Chiều
Ngữ pháp tiếng Nhật bài 47 - Minano Nihongo
Chi tiết
Ngoại ngữ KOISHI
Rất vui khi được hỗ trợ bạn
Yêu cầu gọi lại
Gửi
Tiếng Việt
日本語
English